Chính Sách Sử Dụng

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi, Việt Ping là những người mong muốn mang mọi người đến gần nhau hơn bằng cách phổ biến thông tin một cách trung thực, khách quan và chính xác nhất.

Địa chỉ website là: https://vietping.com

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ thư điện tử hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác được Thành Viên nhập vào Việt Ping là riêng tư đối với Thành viên trừ khi anh ta hoặc cô ta lựa chọn chia sẻ thông tin này với các thành viên Việt Ping khác hoặc công chúng, thông qua Việt Ping hoặc cách thức khác. Chính sách của Việt Ping là tôn trọng quyền riêng tư của các Thành viên. Do đó, Việt Ping sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

CÁCH ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN: Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, đường dẫn, chữ, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, biểu đồ, video, hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), dù được đăng công khai hay gửi đi công khai, đều thuộc về trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó. Điều này nghĩa là bạn chứ không phải Việt Ping chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng hay truyền đi qua các Dịch vụ của Việt Ping. Việt Ping không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do dó không đảm bảo tính chính xác, trung thực hoặc chất lượng của những Nội dung này. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể gặp phải các Nội dung công kích, khiếm nhã hoặc gây khó chịu.

TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT: Khi bạn trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được một mật khẩu và một tài khoản. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không duy trì được bảo mật cho mật khẩu và tài khoản của mình. Thêm vào đó, bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hành vi được thực hiện dưới tên tài khoản của mình. Bạn có thể thay đổi mật khẩu bất kỳ lúc nào (để thực hiện, vui lòng truy cập vào bảng tùy chọn điều khiển hồ sơ cá nhân); bạn có thể tạo một tài khoản mới và đóng tài khoản cũ bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Thông báo Vi phạm: Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bất kỳ quyền gì các vị được quyền thi hành) bị vi phạm bởi bất kỳ Nội dung và đường dẫn trên website này, vui lòng thông báo vi phạm của chúng tôi, để biết cách gửi thông báo qua email, thư, hoặc điền vào mẫu có sẵn trong phần thông tin về chúng tôi.