Bức thư dài 9 trang được thể hiện bằng 9 hình vẽ cùng những dòng chữ ngắn ngọn, bày tỏ nỗi niềm vì tập trung cho các môn thi đại học (Toán, Anh văn, Lý, Hoá) mà có phần chểnh mảng môn Sinh, khiến kết quả kiểm tra hôm 11/3 có thể rất thấp làm cô buồn.

Để lại bình luận