Bạn hãy chia cạnh hình vuông thành năm phần bằng nhau, cứ mỗi bốn phần lại đánh một dấu. Nối các dấu với tâm bánh sẽ tạo thành đường cắt.

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dụcThứ sáu, 15/3/2019, 04:00 (GMT+7)

Để lại bình luận