Tạo hình nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong phim Số đỏ.

Tạo hình nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong phim “Số đỏ”.

Câu 1: Ai là nhà văn hiện thực phê phán hàng đầu của Việt Nam thế kỷ 20, khai sinh nhân vật Xuân Tóc Đỏ?

a. Ngô Tất Tố

b. Nguyễn Công Hoan

c. Vũ Trọng Phụng

Để lại bình luận