Tại sao muỗi đốt căng bụng máu không thấy ngứa?

Tại sao muỗi đốt căng bụng máu không thấy ngứa?

Khi muỗi vừa chích vào da, bị phát hiện, chúng rút vòi bay đi ta thấy ngứa nhưng khi hút máu căng bụng thì không? Tại sao? (Tư)

Để lại bình luận